Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warunki ramowe energetycz(...)

Postępujący wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest częścią światowej strategii mającej na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla, przy czym szczególne znaczenie ze względu na łatwą dostępność ma biomasa. Z uwagi na opodatkowanie energii, wzrost cen ropy naftowej i zmiany w świadomości ekologicznej biomasa jako źródło energii także i w Polsce zyskuje na znaczeniu. Oprócz rozdrobnionego drewna niewykorzystywanych dotąd gatunków drzew leśnych, dalszym potencjalnym materiałe(...)
»

Metan jako paliwo w zrówn(...)

Od zarania dziejów transport stymulował rozwój. Bez wydajnych środków transportu nie byłoby handlu i miast, nie byłoby Imperium Rzymskiego z jego doskonałą siecią dróg handlowych, a bez transportu morskiego Ameryka pozostałaby nie odkryta! Jednakże dzisiejsze środki transportu, oparte na nieodnawialnych paliwach kopalnych, stanowią duże zagrożenie zarówno dla zrównoważonego rozwoju, jak i dla globalnej gospodarki.(...)
»