Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy pnącza zagrażają budy(...)

Stosowanie pnączy na budynkach wywołuje obawy, które często są bezpodstawne. Dotyczą one zwykle nadmiernego zawilgocenia pokrytych roślinami ścian i oddziaływania mechanicznego lub chemicznego (biologicznego) tych roślin na ściany. Pnącza w naturalnych warunkach wspinają się po pionowych podporach, często rozpoczynając wzrost w głębokim cieniu, w podszyciu lasu, a kończą w koronach drzew, w pełnym słońcu. Z tego właśnie powodu odznaczają się one dużą tolerancją względe(...)
»

Park, który uczy(...)

Każda rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych cieszy. Ta prowadzona w Owińskach powoduje podwójną radość, ponieważ posłuży do stworzenia pierwszego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej, gdzie osoby niewidome będą mogły lepiej poznać otaczający je świat. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach rezyduje w pocysterskim zespole klasztornym, do którego oprócz obiektów poklasztornyych należy ok. 3,5 ha otwa(...)
»