Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodomierze – nowoczesne r(...)

Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych jest obecnie na etapie wdrażania wodomierzy ultradźwiękowych i elektromagnetycznych lub rozważa taki krok. Wyniki wieloletnich badań wykazują, iż oferowane na polskim rynku wodomierze niemechaniczne mają podobne dokładności pomiarowe. Klienci mają więc szeroki wybór urządzeń najlepiej dopasowanych do ich oczekiwań i potrzeb. Wodomierze niemechaniczne (ultradźwiękowe i elektromagnetyczne) stosowane są w Polsce już od(...)
»

Przydomówki – bezobsługow(...)

Od wielu lat obserwuje się rozkwit budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Pojawiają się zatem kolejne problemy cywilizacyjne – co robić z produkowanymi przez człowieka zanieczyszczeniami, np. ściekami? W polskich przedsiębiorstwach budowlanych, pomimo trudnej sytuacji na rynku, nadal utrzymuje się nienajgorsza koniunktura1.W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z wewnętrznych instalacji płyną do zbiorowej kanal(...)
»