Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek pelet i brykietów(...)

Podczas trzech dni targów zaprezentowało się ponad 70 wystawców z kraju i zagranicy. Na stoiskach eksponowano m.in. bogatą ofertę nowoczesnych linii technologicznych i urządzeń do produkcji pelet i brykietów. Oferta systemów spalania tego rodzaju paliwa wciąż się poszerza, co dobrze rokuje dla producentów biomasowych paliw. Wystawcy prezentowali również kominki, palniki, akcesoria do kotłowni na biomasę, suszarnie do trocin oraz innych surowc&oacute(...)
»

Karygodna nieodpowiedzial(...)

Spośród skontrolowanych 57 urzędów gmin tylko w 21 NIK pozytywnie ocenił realizację zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). W pozostałych wystąpiły nieprawidłowości w tym zakresie, co stwarza poważne zagrożenie dotrzymania terminów osiągnięcia przez Polskę wymaganych poziomów redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych (...)
»