Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rolka rolce nierówna(...)

Według najnowszego raportu WWF, główni producenci papieru higienicznego nie oferują konsumentom wystarczającej ilości papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych wyprodukowanych z wykorzystaniem procesu recyklingu. W raporcie analizowano praktyki pięciu największych europejskich producentów papierów higienicznych – Procter and Gamble, SCA, Kimberly Clark, M(...)
»

Nowy minister, nowe nadzi(...)

Zbliżające się wielkimi krokami terminy realizacji zobowiązań Polski wobec UE, związane m.in. z zaostrzonymi normami środowiskowymi, spędzają sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Przed wybranym 17 listopada 2011 r. na stanowisko ministra środowiska Marcinem Korolcem stoi wiele wyzwań w zakresie prawa środowiskowego. Jakie są największe oczekiwania polskiego przemysłu wobec nowego ministra? Krzysztof Zborowski prezes Elektrowni „Kozienice”, (...)
»