Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Prawo czerwonej flagi(...)

Debata tocząca się w ciągu ostatnich miesięcy na temat energetyki odnawialnej przypomniała mi historię początków rozwoju motoryzacji w Wielkiej Brytanii, sięgającą połowy XIX w. Pojawiały się wówczas prototypy dzisiejszych samochodów, tzw. omnibusy, napędzane parą pojazdy, zdolne rozpędzać się do zawrotnej wówczas prędkości 25 km/h. Jak każda nowinka techniczna, również i ta spotkała się z rozmaitymi reakcjami – od entuzjazmu po całkowitą negację. W tym jednak przypadku w Wielkiej B(...)
»

Władztwo nad odpadami &#8(...)

W Polsce toczy się obecnie zawzięta dyskusja na temat odzyskania władztwa nad odpadami przez samorządy. Postulat ten jest podnoszony zwłaszcza przez te samorządy, które starają się pozyskać zewnętrzne źródła finansowania systemu gospodarki odpadami. Emocje sięgają zenitu za sprawą przeciwstawnych opinii i stanowisk samorządów i przedsiębiorców. Ci ostatni boją się, że odzyskanie przez gminy władztwa nad odpadami oznaczać będzie eliminację ich firm z rynku i zastąpienie ich zakładami komunaln(...)
»