Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Polsko-Japońskie Centrum (...)

Zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów europejskiej polityki energetycznej. Potencjalnie w Polsce istnieją możliwości oszczędności zużycia energii również w przemyśle, który jest prawie trzykrotnie bardziej energochłonny niż przemysł krajów UE 15. Międzyrządowy projekt Rzą(...)
»

Zielone kołnierzyki(...)

  W latach 50. XX w. w amerykańskiej socjologii wykształcił się podział na kategorie zawodowe określane mianem białych (ang. white collars) i niebieskich kołnierzyków (ang. blue collars). Niedawno pojawiła się kategoria zielonych kołnierzyków (ang. green collars) i związane z nią tzw. zielone miejsca pracy (ang. green collar jobs, green jobs). Termin „białe kołnierzyki” dotyczy głównie pr(...)
»