Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Odpady komunalne - defini(...)

Pojęcie odpadu komunalnego zostało wprowadzone do naszego ustawodawstwa 1 stycznia 1997 r. z chwilą wejścia w życie Ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Definicję tę powtórzono następnie w ustawie o odpadach z 1997 r. Uznawano to za istotne uzupełnienie wcześniejszej regulacji i likwidację dotkliwej w praktyce luki prawnej. Kryterium uznania danego odpadu za komunalny stanowiło zawsze miejsce jego pochodzenia. Były to przede wszystkim odpady pochodzące z (...)
»

ISO 14001 – pomoc c(...)

System zarządzania środowiskowego, jakim jest ISO 14001, to narzędzie mające pomóc organizacjom w systematyczny sposób zarządzać działaniami, wyrobami i usługami, tak by zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Choć podmiotem stosowania ISO 14001 mogą być wszystkie jednostki działalności gospodarczej, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, to największym zainteresowaniem cieszy się on wśród przedsiębiorstw branży przemysłowej. Tymczasem system ten, którego nadrz(...)
»