Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Wyższa kultura…(...)

Niewątpliwie nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podwyższyła stopień zorganizowania obsługi komunalnej w zakresie odpadów komunalnych. Gdy ze zmierzchem sezonu ogórkowego opadnie pył bitewny, a politycy zwietrzą inną „ofiarę”, okaże się, że znajdujemy się w nowej rzeczywistości. Dostawa usługi jest teraz bardziej zintegrowana, lepiej monitorowana i wyprofilowana. Nie znaczy to, oczywiście, że zostaną rozwiązane wszystkie problemy śmieciowe. Myl(...)
»

Pneumatyka w kanalizacji (...)

Stałemu dążeniu społeczeństw do poprawy warunków życia coraz częściej towarzyszą działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu bytu ludzkiego na środowisko. Jednym z przejawów tego jest budowa systemów odprowadzających i unieszkodliwiających ścieki. W Polsce w ostatnich latach rozpoczęto budowę licznych systemów kanalizacyjnych. Realizacja kolejnych przedsięwzięć jest w fazie projektowania i przygotowywania. Zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych inwestorzy często st(...)
»