Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Dodatki mieszkaniowe dzia(...)

W 2013 r. wypłacono ok. 4,9 mln dodatków mieszkaniowych. W porównaniu z 2012 r. nastąpił niewielki spadek ich liczby, tj. ok. 0,2%. Łączna kwota wypłat w 2013 r. wyniosła ok. 982 mln zł. Jak ustalić wysokość dodatku i komu on przysługuje? Łączna kwota wypłat dotycząca dodatków mieszkaniowych w 2013 r. była wyższa w porównaniu z 2012 r. o 5,6%1. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gmin, a więc nie otrzymują one dotacji celowych na jego wy(...)
»

Nowela noweli u.c.p.g.(...)

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) weszła w życie 5 marca br. Rozwiązuje ona nie tylko pewne problemy, które podnoszono w toku dotychczasowej dyskusji nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ale także nakłada nowe zadania na gminy, a niektóre zawarte w niej regulacje nie są zbyt jednoznaczne i precyzyjne. Przygotowywanie nowelizacji rozpoczęto podczas prac senackich nad Ustaw(...)
»