Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Petersburg w soczewce Projekt autorstwa biura Michaela Maltzana pod nazwą „The Lens” (soczewka) zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie projektowym St. Petersburg Pier Design Competition. Głównym założeniem konkursowym było stworzenie koncepcji rewitalizacji molo w St. Petersburgu. „The Lens” zakłada stworzenie niekonwencjonalnej infrastruktury, łączącej zatokę i molo w jedną funkcjonalną całość. Będzie to miejsce do uprawia(...)
»

Ministerialni treserzy(...)

Obrońcy zwierząt pomstują na cyrkowych treserów za niehumanitarne metody, którymi zmuszają zwierzęta do odruchów warunkowych. A gdzie są obrońcy przedsiębiorców, gdy ministerialni treserzy przypalają im pięty pięciusetprocentową podwyżką „opłaty marszałkowskiej”? Czyż przedsiębiorcy są mniej warci ochrony niż sympatyczne skądinąd misie? Kto wpadł na ten szaleńczy pomysł? Ale przede wszystkim – „dlaczego”? Powiedzmy prawdę, system gospodarki odpadami (...)
»