Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Razem o gospodarce komuna(...)

Zarząd ZMP w Warszawie Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w Warszawie w dniach 9 i 10 listopada ub.r., podpisano porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin. Dyskutowano też na temat zagospodarowania przestrzennego oraz oświaty. W trakcie dyskusji poprzedzającej podpisanie porozumienia Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, podkreślał: – W Polsce prawo pozbawi(...)
»

Amerykański ANPEE(...)

Amerykański Narodowy Plan Efektywności Energetycznej (ANPEE) został opublikowany w czerwcu 2006 r. Opracowało go ponad 50 wiodących organizacji skupiających: komisje regulacyjne energetyki (odpowiedniki naszego URE), zakłady energetyczne i gazownicze, grupy użytkowników energii oraz organizacje pozarządowe. Narodowy Plan powstał w reakcji na obawy społeczne związane z szybko rosnącymi kosztami nośników energii. Dwa ministerstwa rządu USA, Departament Energii (DOE) oraz Agencja Ochrony Środowisk(...)
»