Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Żółte i czerwone Klub PO zgłosił 22 stycznia br. w Sejmie poprawki do projektu nowelizacji Prawa energetycznego, przedłużające do końca 2018 r. system wsparcia dla instalacji energetycznych pracujących w kogeneracji (żółte i czerwone certyfikaty). Certyfikat nr 1 W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) otrzymały świadectwo efektywności energetycznej, czyli tzw. (...)
»

Kreowanie bezpieczeństwa (...)

Od zarania dziejów człowiek podlegał nieustannym zagrożeniom ze strony innych ludzi, zwierząt czy też sił natury. Umiejętność skutecznego przeciwstawiania się różnorakim czynnikom destrukcyjnym decydowała więc o jego życiu, a dopiero w dalszej kolejności wyznaczała standardy egzystencji. Pierwotnie zachodziła tutaj typowa walka o przetrwanie, polegająca na zaspokajaniu pragnienia i głodu oraz poszukiwaniu schronienia w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych.(...)
»