Wszystkie artykuły w kategorii: "25 lat minęło"

Polecane artykuły:

Informator(...)

PELLETS EXPO Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu, które odbywały się w Bydgoszczy już po raz drugi, po raz pierwszy ukoronowane zostały nagrodami. Komisja konkursowa orzekła: Nagroda Główna Targów należy się spółce z Podkowy Leśnej SYNERGIA OZE za linię technologiczną do produkcji granulatu, składającą się z wysokiej jakości urządzeń z importu i polskich. (...)
»

Dostęp do informacji o o(...)

O obowiązku udostępnienia informacji traktuje art. 3 pkt 14 ustawy o dostępie do informacji (DzU Nr 62, poz. 627 ze zm.). Teoretycznie wszystkie władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępnienia informacji. Udostępnić informacje mogą: burmistrz, wójt, prezydent miasta, starosta, wojewoda, minister środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska. Do grupy tej należą także organy t(...)
»