Wszystkie artykuły w kategorii: "25 lat minęło"

Polecane artykuły:

Gwarancja pochodzenia – i(...)

Słowo „gwarancja” ma aż 52 synonimy w języku polskim. Oznacza m.in. brać odpowiedzialność, czynić pewnym, dawać głowę, dawać rękojmię, poręczać, poświadczać czy potwierdzać. W odniesieniu do słowa „pochodzić” możemy natomiast odnaleźć aż 73 synonimy. Przy czym najczęściej używamy go w rozumieniu wywodzić się, mieć swoją przyczynę w czymś, brać początek, wychodzić. Zatem pojęcie „gwarancja pochodzenia” możemy utożsamiać ze stanowczym zaświadczeniem o wywodzeniu się (...)
»

Projektowanie uniwersalne(...)

Tereny zieleni miejskiej z założenia powinny być ogólnodostępne i służyć zacieśnianiu więzi społecznych wszystkich mieszkańców. Tymczasem często są miejscem segregacji ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Niepełnosprawny to osoba z długotrwale obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną – w Polsce co dziesiąta osoba. Tymczasem istniejące przepisy prawne odnośnie projektowania z myślą o osobach niepełnosprawnych oparte są na normach technicznyc(...)
»