Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współspalanie biomasy – o(...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i ochrony środowiska. Ponadto stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju. Europa jest światowym liderem energetyki odnawialnej, której rozwój jest dodatkowo wspierany przez instrumenty polityczne i legislacyjne. Jedną z technologii umożliwiających osiągnięcie unijnych celów w zakresie energii elektryczne(...)
»

Niedostateczne sankcje?(...)

  Rewolucja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, dokonana zmianą wprowadzoną do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), wywołała zażartą dyskusję wśród zarówno przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i reprezentantów gmin na temat tego, w jaki sposób powinno (...)
»