Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Po co nam te konferencje?(...)

Naukowcy mają swoje rytuały. Jednym z nich są konferencje naukowe. Organizator wybiera temat, mniej lub bardziej ważny dla nauki i/lub praktyki, a następnie ogłasza jako problem do analiz i dyskusji. Prosi o przygotowanie opracowań oraz organizuje obrady autorów i innych zainteresowanych osób. Konferencje uznaje się za ważne wydarzenie w życiu naukowym, szczególnie wówczas, gdy organizator zainspiruje szerokie grono uczestników. W pierwszej dekadzi(...)
»

Przesłanki ustalania waru(...)

Decyzja o warunkach zabudowy należy niewątpliwie do najczęściej stosowanych narzędzi planowania przestrzennego. Na większości dostępnych w Polsce terenów nie obowiązują plany miejscowe. W takich sytuacjach (wyłączając specustawy) jedynym sposobem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego jest uzyskanie od wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy. Jak wskazywano już kilkukrotnie, również na łamach „Przeglądu Komunalnego(...)
»