Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona i kształtowanie z(...)

Od redaktora Rośliny wywierają ogromny wpływ na różnorodność środowiska przyrodniczego, oddziałują na warunki klimatyczne i obieg wody, zapobiegają erozji gleb, wychwytują szkodliwe emisje przemysłowe, wytwarzają odpowiednie warunki dla życia zwierząt. Zieleń kształtuje architekturę i estetykę krajobrazu oraz jego walory wypoczynkowe. Roślinność decyduje o możliwościach wyżywienia coraz większej liczby ludzi i jest podstawą wielu gałęzi gospodarki człowieka. B(...)
»

Master plan sieci kanaliz(...)

Master Plan (MP) to podstawowe narzędzie do oszacowania, utrzymywania, projektowania oraz dalszego rozwoju całego systemu kanalizacyjnego. Dawniej MP tworzono na potrzeby modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz cieków wodnych, obecnie zastępowane są one przez zintegrowane MP sieci kanalizacyjnej, kompleksowe projekty sieci zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach zurbanizowanych. Praga jest największą aglomeracją w Czechach – liczy ponad 1,3 mln mieszkańców na obs(...)
»