Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Strategia – weryfikator d(...)

Bez planu (programu) nie ma działania gospodarczego, społecznego, ekologicznego i nie można mówić o rozwoju. Odpowiadając na te wyzwania, władza publiczna, w tym samorządy lokalne i wojewódzkie, podejmuje aktywność mającą na celu opracowywanie różnego rodzaju polityk, strategii i programów. Poprawnie opracowany dokument perspektywiczny danego obszaru jest warunkiem koniecznym dla wyznaczenia priorytetów, uruchomienia mechanizmów samof(...)
»