Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozbiórka budynków a odpa(...)

Rozbiórki budynków lub obiektów budowlanych coraz częściej stają się początkiem procesu inwestycyjnego, a nie jego końcem. Charakterystyczne jest to dla obszarów zabudowy śródmiejskiej. Zanim inwestorzy rozpoczną wznoszenie nowych budynków i towarzyszącej infrastruktury, muszą uporać się z gęstą, zdekapitalizowaną, starą zabudową. Właśnie z tego powodu często wykonywane są prace rozbiórkowe. Duża skala wyburzeń i rozbiórek prowadzona jest również na terenach poprzemysłowych, w o(...)
»

Umowa ramowa – takż(...)

W nowym prawie ustawodawca dopuścił zastosowanie umowy ramowej także przez zamawiających klasycznych. Samo pojęcie nie jest nowe dla ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), jednak dotychczas było zarezerwowane dla zamawiających sektorowych. W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 9a P.z.p., umowa ramowa to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone (...)
»