Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sposoby na spławianie śni(...)

W listopadzie 1907 r. władze Warszawy zaakceptowały projekt budowy trzech studni do spławiania śniegu, a już na początku grudnia rozpoczęta została budowa pierwszej studni na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Nowo-Miodowej. Na początku 1907 r. inż. William Heerlein Lindley, nadzorujący budowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie, nadesłał na ręce prezydenta miasta „(…) projekt stosowania sposobu, używanego z powodzeniem w wielu miastach zagrani(...)
»