XLIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Kołobrzeg, 18-21 września 2013 r.

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-9
  DRUKUJ

Od wdrożenia nowych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi minęły ponad dwa miesiące. Dla większości gmin i zakładów gospodarki odpadami zmiany miały charakter fundamentalny. Jak zawsze przy wprowadzaniu nowego, również w tym przypadku było i jest wiele wątpliwości. Każdą z gmin cechuje inna specyfika, wynikająca z lokalnych uwarunkowań. Przenosi się to na wybór sposobu zarządzania gospodarką odpadami na jej terenie. Złożoność tej problematyki wymaga od zarządzających i funkcjonujących w tym systemie przedsiębiorców stałego doskonalenia się poprzez pozyskiwanie wiedzy wynikającej z doświadczeń zdobytych przez innych. Dlatego też XLIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, który odbędzie się w dniach 18-21 września 2013 r. w Kołobrzegu, w przeważającej części poświęcony będzie omówieniu prawnych konsekwencji „rewolucji śmieciowej” z perspektywy firm zajmujących się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami. Prawnicy oraz biorący udział w debacie przedstawiciele krajowych organizacji gospodarki odpadami przedstawią wnioski płynące z praktyki budowy i funkcjonowania gminnych systemów gospodarki komunalnej.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W styczniu br. otrzymaliśmy zupełnie nową ustawę o odpadach, a w maju – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Czy wprowadzają one coś nowego, co nie powinno ujść naszej uwadze? – na to pytanie będziemy szukali odpowiedzi w kolejnych referatach. Natomiast problemy zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ami) oraz wnioski Rady RIPOK będą przedmiotem wykładu i dyskusji przygotowanych i prowadzonych przez przedstawiciela Rady.

Wskutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmianie uległy zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Jak nie narazić się „fiskusowi” i prawidłowo dokonywać rozliczeń finansowych, dowiemy się z referatów przygotowanych przez reprezentantów kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w prawie podatkowym.

Psychologia pozytywna w praktyce, czyli jak dobrostan wpływa na skuteczność działania i szczęście w rachunku ekonomicznym, to ostatnie z zagadnień, jakie będą poruszane w trakcie sesji plenarnej. Po niej już tylko kolejne mistrzowskie rozgrywki w kręgle.

Jak zawsze udział w Zjeździe zapowiedziało ponad 60 wystawców, którzy będą prezentować swoją ofertę podczas wystawy sprzętu i urządzeń oraz na stoiskach przed salą obrad.

Do udziału w sesjach plenarnych oraz zwiedzania wystawy zapraszają Zarząd Forum oraz gospodarze Zjazdu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku i Miejski Zakład Usług Komunalnych w Złotowie.

Wojciech Janka, prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 

PROGRAM ZJAZDU

18 września 2013 r. (środa)

Od 14.00 – zakwaterowanie uczestników Zjazdu (Biuro Zjazdu – Hotel „Aquarius Spa”)

14.00-16.00 – obiad

16.00-17.30 – sesja plenarna: „Prawne konsekwencje >>rewolucji śmieciowej<< z perspektywy firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami – prezentacja wniosków płynących z praktyki budowy i funkcjonowania gminnych systemów gospodarki komunalnej” – Jędrzej Bujny (Kancelaria Prawna Ziemski&Partners)

17.30-17.45 – przerwa na kawę

17.45-19.30 – debata: „Prawne konsekwencje >>rewolucji śmieciowej<< z perspektywy firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami – prezentacja wniosków płynących z praktyki budowy i funkcjonowania gminnych systemów gospodarki komunalnej” – moderator Wojciech Janka (KFDZOM)

20.00 – uroczysta kolacja

 

19 września 2013 r. (czwartek)

7.00-9.00 – śniadanie

9.00-9.15 – otwarcie Zjazdu

9.15-10.00 – sesja gospodarza Zjazdu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku – Leszek Ogar; Miejski Zakład Usług Komunalnych w Złotowie – Jacek Fertikowski

10.00-11.30 – sesja plenarna: „Nowa ustawa o odpadach – liberalizacja czy ubezwłasnowolnienie?” – Maciej Krzyczkowski (GDOŚ)

11.30-11.45 – przerwa na kawę

11.45-13.15 – cd. sesji plenarnej: „Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych szansą dla rozwoju sektora komunalnego” – Agnieszka Jaworska (Stowarzyszenie EKO-PAK)

13.15-14.15 – zwiedzanie wystawy

14.15-16.00 – obiad

16.00-17.30 – cd. sesji plenarnej: „Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości powstałego wskutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – Paweł Kaźmierczak (Kancelaria Prawna Ziemski&Partners)

17.30-17.45 – przerwa na kawę

17.45-19.15 – cd. sesji plenarnej: „Problemy zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych – wnioski Rady RIPOK” – Piotr Szewczyk (Rada RIPOK)

19.30 – kolacja regionalna

 

20 września 2013 r. (piątek)

7.00-9.30 – śniadanie

10.00-11.30 – sesja plenarna: „Psychologia pozytywna w praktyce – jak dobrostan wpływa na skuteczność działania, czyli szczęście w rachunku ekonomicznym” – Bernard Fruga

11.30-11.45 – przerwa na kawę

11.45-13.00 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KFDZOM

13.00-15.30 – obiad

16.00-19.30 – turniej bowlingowy

19.00 – kolacja

 

21 września 2013 r. (sobota)

7.00-9.30 – śniadanie i zakończenie Zjazdu

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus