Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Techniki membranowe – od (...)

Przemysł spożywczy należy do gałęzi gospodarki narodowej, które charakteryzują się dużym stopniem zużycia wody, co w konsekwencji wiąże się z wytwarzaniem znacznych ilości ścieków o podwyższonych stężeniach substancji organicznych w stosunku do ścieków komunalnych. O skali problemu świadczy fakt, iż w przypadku produkcji napojów bezalkoholowych ilość zużytej wody wynosi – w zależności od rodzaju opak(...)
»

Nie tylko kwiatki i żabki(...)

Jest Pan jednym z najbliższych doradców ministra środowiska. Na czym polega Pańska praca? Profesor Nowicki po otrzymaniu w 1996 r. nagrody Deutscher Umweltpreis założył Fundację swojego imienia, której celem jest wspieranie rozwoju najzdolniejszych młodych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Idea była jednak dalej idąca – chodziło także o stworzenie multidyscyplinarnej platformy sp(...)
»