Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Zakaz rozrzutu soli na dr(...)

Czy gmina może – odpowiadając niejako na „proekologiczny apel” prawodawcy, zawarty w art. 82 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody – wprowadzić poprzez zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakaz rozrzutu soli? Próbując odpowiedzieć na tak zadanie pytanie, trzeba wyjść od przypomnienia, że problematyka odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, z którą w immanentny sposób wiąże się omawiane tutaj zagadnienie, objęta jest regulacją prawną Us(...)
»

Jeśli dają, to bierz. Ale(...)

Pesymista widzi tunel, optymista światełko w tunelu, a realista – tunel, światełko i następny tunel. Tak jest z funduszami unijnymi – ledwie kończymy jedną perspektywę finansową, a zaczyna się kolejna. I znowu będziemy mieli pełne ręce roboty. Pesymistę pomińmy. Na początek trochę optymizmu. Chciałbym koleżankom i kolegom z naszej branży serdecznie i szczerze pogratulować. Niewiele bowiem sektorów gospodarki tak dobrze jak nasz wykorzystało szansę, jaką dało Polsce wejście do Unii E(...)
»