Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Węzeł gordyjski(...)

Roman Wiertelak Kontrola elektryzuje wszystkich. I choć najbardziej boją się ci co broją, to jej przebieg i wyniki są powodem niepokoju większości kontrolowanych. Uzasadniony jest on szczególnie wtedy, gdy kryteria ocen są niezbyt precyzyjne, a wnioski formułowane jednostronnie. Właśnie ów niepokój dominował w przekazywanych mi relacjach z działań kontrolnych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w firmach wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie od kwietnia do sie(...)
»

Inwentaryzacja zieleni(...)

Znajomość parametrów ilościowych i jakościowych zasobów zieleni danego terenu jest podstawą do prawidłowego nimi zarządzania. Wytyczne w zakresie zbioru danych obejmują dwa punkty: przynależność taksonomiczną oraz podstawowe parametry, takie jak obwód pnia w przypadku drzew czy wielkość powierzchni zajmowanej przez krzewy. Brakuje jednak kryteriów dotyczących opisu stanu zdrowotnego.   Inwentaryzacje zieleni wykonu(...)
»