Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

  Ogród i mała architektura Targi Ogrodów i Małej Architektury PLANTEXPO, których organizatorem jest Interservis, odbędą się w Łodzi w dniach 18-20 marca br. Podczas wystawy odwiedzający zapoznają się z tematyką dotyczącą zarówno ogrodów, działek, jak i wypoczynku oraz ekologii. W programie przewidziano także konferencję z myślą o profesjonalistach. Prowadzone będą również warsztaty i szkolenia. Podczas targów(...)
»

Środowiskowe uwarunkowani(...)

Chcąc uruchomić biogazownię rolniczą, inwestorzy w Polsce muszą się zmierzyć z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o.o.ś.). O tym, czy inwestor będzie zobligowany do opracowania raportu o.o.ś., decyduje organ prowadzący postępowanie, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Opinie te wydawane są na podstawie in(...)
»