Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Motoryzacja na prąd jest (...)

Rzeczywisty wpływ samochodów elektrycznych na środowisko naturalne bardzo często budzi medialne kontrowersje. Osoby i instytucje sceptycznie nastawione do elektromobilności podkreślają, że pojazdy tego typu podczas swojego całego „cyklu życia” mogą emitować więcej szkodliwych substancji niż ich odpowiedniki zasilane silnikami spalinowymi. Czy opinie tego typu są uzasadnione? Nie ulega wątpliwości, że elektromobilność, oprócz cyfryzacji, technologii jazdy autonomiczn(...)
»

Warunki ramowe energetycz(...)

Postępujący wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest częścią światowej strategii mającej na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla, przy czym szczególne znaczenie ze względu na łatwą dostępność ma biomasa. Z uwagi na opodatkowanie energii, wzrost cen ropy naftowej i zmiany w świadomości ekologicznej biomasa jako źródło energii także i w Polsce zyskuje na znaczeniu. Oprócz rozdrobnionego drewna niewykorzystywanych dotąd gatunków drzew leśnych, dalszym potencjalnym materiałe(...)
»