Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pojazdy wycofane z eksplo(...)

Ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 215, poz. 1664) weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Wśród zmienianych ustaw znalazła się też Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.), zwana ustawą recyklingową. Wprowadzane modyfikacje są głównie konsekwencją zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska (...)
»

Ekonomiczna efektywność p(...)

Henryk Bylka W czerwcowym numerze rozpocząłem dyskusję o celach jakie zamierzał osiągnąć ustawodawca po wprowadzeniu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówiłem te, które dotyczyły samodzielności i autonomii przedsiębiorstw oraz funkcji gminy. Teraz chcę się zająć efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz inwestycjami. Poprawie tej efektywności, zwiększeniu inwestycji oraz zatrzymaniu postępujące(...)
»