Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wykonywanie zezwoleń na u(...)

W artykule opublikowanym w marcowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” przedmiotem moich rozważań był wpływ wniesienia odwołania od zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na możliwość przystąpienia do wykonywania wynikających z niego uprawnień. Konkluzją tej analizy było stwierdzenie, że: posiadacz nieruchomości wnoszący odwołanie od zezwolenia na usunięcie drzew co do zasady powinien powstrzymać się z usuwaniem drzew lub krzewów do czasu jego rozpoznania. W przeciw(...)
»

Decydujące starcie (...)

  Konkurs o tytuł Dyrektora Roku 2010 Zakładu Oczyszczania Miast – wspólna inicjatywa „Przeglądu Komunalnego” i Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zbliża się do rozstrzygnięcia. Spośród zgłoszonych kandydatów kapituła wytypowała pięciu nominowanych do tego tytułu, a podczas jesiennego Zjazdu KFDZOM zostanie wyłoniony zwycięzca. Zanim jednak to nastąpi, członkowie kapituły przeprowadzą audyty w zarz(...)
»