Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Juko dla środowiska(...)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO działa na rynku krajowym od 1993 roku. Zajmujemy się kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne. Początki działalności naszego przedsiębiorstwa sprowadzały się do odbioru stłuczki szklanej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego i z piotrkowskich przedsiębiorstw. Z czasem zakres działalności przedsiębiorstwa JUKO został poszerzony o selektywną zbiórkę makulatury i tworzyw sztucznych. (...)
»

Od redaktora(...)

Oczyszczalnie ścieków są jednym z podstawowych elementów systemów kanalizacyjnych. Prawidłowe działanie oczyszczalni musi zabezpieczyć potencjalne odbiorniki ścieków przed nadmiernym zanieczyszczeniem związkami węgla organicznego (ChZT i BZT5), azotu i fosforu. Według danych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, ogólna ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w 1990 r. wynosiła 11368 mln m&sup3/a, w 1995 r. – 9981 mln m&sup3/a, a w 2000 r. spadła do 91(...)
»