Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności (...)

    Warszawska partyzantka W Polsce coraz większą popularność zyskują działania określane mianem ogrodniczej partyzantki (od ang. guerilla gardening). Okazuje się, że osoby, które nawet nie słyszały o tym zjawisku, praktykują je od lat, upiększając przestrzeń wokół siebie. Działania te cechuje postawa niezgody na zaniedbanie i brzydotę otaczającej przestrzeni. Partyzanci zmieniają ten stan poprzez wspólne akcje wys(...)
»

Błędne interpretacje(...)

Wciąż żywe są pomysły zmierzające do zniesienia zawartego w przepisach Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) obowiązku stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) procedur przetargowych przy udzielaniu zleceń spółkom komunalnym, w których posiadają one 100% udziałów. Dlatego Polska Izba Gospodarki Odpadami zleciła przygotowanie opinii prawnej na ten temat. (...)
»