Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"

Polecane artykuły:

Kto wyedukuje rolnika?(...)

Na dłuższą metę głównym źródłem energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych będzie zapewne biomasa, której definicyjne określenie pojawiło się w tym roku w polskim prawie. Największą i najbardziej wartościową jej część może stanowić biomasa, pochodząca ze specjalnie uprawianych roślin, zwanych – dla laików dość dziwnie – energetycznymi. Ich (roślin, nie laików!) potencjał plonotwórczy wynosi rocznie od kilkunastu do 25-30 ton suchej masy z hektara. A ponieważ ost(...)
»

Stężenia pyłu pod kontrol(...)

Informacji na temat poziomu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń dostarcza państwowy system monitoringu, realizowany przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Warto zapoznać się bliżej ze sposobem prowadzenia pomiarów oraz przyjrzeć się dotychczas uzyskanym wynikom kontroli jakości powietrza. Monitoring jakości powietrza stanowi jeden z siedmiu podsystemów (obok m.in. jakości wód, gleby i przyrody) bloku analizującego stan środowiska w ramach struktury Pańs(...)
»