Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Inwestycje ekologiczne w (...)

Od 1990 do 1998 roku systematycznie rosły wydatki budżetów gmin na ochronę środowiska, gdyż władze samorządowe same dostrzegły potrzebę dbania o środowisko. Niestety, z chwilą przejęcia przez gminy szkół i szpitali wydatki na inwestycje proekologiczne drastycznie spadły. Na szczęście nie wszystkie gminy przestały inwestować w ochronę środowiska, choć niestety większość obecnie realizowanych inwestycji to najczęściej tylko kontynuacja już rozpoczętych przedsięwzięć. Zdarzają się inwestycje c(...)
»

Ustawa o OZE - branżę wod(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” po raz drugi zorganizowała konferencję z cyklu „WODA. ŚCIEKI. OSADY. Aspekty prawne i finansowanie”. Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia ub.r. w Łodzi, poświęcono w głównej mierze wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w branży wod-kan. Podczas spotkania szczegółowo omówiono ważne dla branży kwestie związane z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów. Należą do nich m.in. zakaz składow(...)
»