Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Biomanipulacja w zbiornik(...)

Termin „biomanipulacja” wraz ze sprecyzowaniem teorii opisującej możliwości sterowania zależnościami troficznymi w ekosystemie został wprowadzony do nauki przez Shapiro i jego współpracowników1. Pierwsze udane eksperymenty, mające na celu poprawę jakości wody w zbiornikach zaporowych służących do zaopatrzenia wodociągowego, podejmowane były już na początku lat 70.2. Liczne doświadczenia, prowadzone zarówno w laboratoriach, jak i w cały(...)
»

Transport zrównoważony - (...)

Tadeusz Kopta Jednym ze sposobów zabezpieczających przed nadmiarem ruchu są opłaty drogowe. W 1975 r. opłaty drogowe wprowadzono w Singapurze na obszarze centralnym miasta, obejmującym 6,2 km2 powierzchni. Na początku system polegał na pobieraniu opłat za wjazd samochodem osobowym wiozącym mniej niż 4 osoby do centrum w godzinach szczytu porannego (7.30-10.15). Opłata wynosiła wówczas 3 SD (dolar singapurski) za dzień lub 60 SD za miesiąc. Samochody przedsiębiorst(...)
»