Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Umowa społeczna rządu z s(...)

Mamy nowy rząd. Czy dokonana w wyniku jesiennych wyborów zmiana władzy będzie pozytywna, przekonamy się po efektach działań nowego rządu, na które trzeba jednak trochę poczekać. Ocena takich działań jest zawsze wielopłaszczyznowa i dosyć często subiektywna. W trakcie krótkiej, ale ostrej kampanii wyborczej o problemach polskiego samorządu mówiło się niewiele. W tym zakresie nie padło zbyt wiele obietnic, a nawet jeżeli (...)
»

Wprowadzanie do środowisk(...)

Jednym z wielu aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz racjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych jest właściwa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi. Prowadzi się ją zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i uprzemysłowionych. Istotnym elementem przyjętych rozwiązań w zakresie odprowadzania tego typu wód jest spełnienie wymogów środowiskowych regulowanych odpowiednimi przepisami. Należą do nich: ustawa z (...)
»