Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Zintegrowanie na dużą ska(...)

– hybrydowy system ogrzewania osiedla W mieście Hel nie ma sieci gazowej i występuje okresowy deficyt energii elektrycznej. Osiedle mieszkaniowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, położone, jak i całe miasto, na terenie parku krajobrazowego i terenów rekreacyjnych, zamieszkiwane przez 2 tys. mieszkańców, poddano kompleksowej termomodernizacji. Jedynym sposobem ogrzewania dla tak zlokalizowanego osiedla było zastosowanie nowoczesnych rozwiąz(...)
»

Informator(...)

Zwycięzcy i przegrani Pięć gmin z powiatu dębickiego, zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, otrzymało ponad 40 mln zł z Funduszu Spójności na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Unia Europejska pokryje aż 84% kosztów przedsięwzięć wskazanych we wnioskach i przekazanych Komisji Europejskiej. Największym wygranym jest tu gmina Żyraków, bowiem otrzyma wsparcie w wysokości 14,5 mln zł na budowę kanalizacji w pięciu wsiach. Tuż za nią plasuje się Pilzno (10 mln zł na bu(...)
»