Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Celem V sesji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON było przedstawienie doświadczeń i ukazanie istotnych elementów dotyczących realizacji projektów związanych z ochroną środowiska (w szczególności w sektorze gospodarki odpadami) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP zostały zaprezentowane z różnych perspektyw – z punktu widzenia zarówno podmiotów pełniących w projektach funkcję doradcy prawnego, finansowego i technicznego dla(...)
»

Pamiętaj chemiku młody...(...)

W chemii i naukach pokrewnych, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w trakcie realizacji badań naukowych, odczynniki chemiczne są niezbędne. Wymusza to wprowadzenie w jednostkach dydaktycznych i naukowych odpowiednich procedur postępowania z substancjami chemicznymi, wynikających z przepisów prawnych, warunków ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w ostatnich latach w pełni realizował te wymagania,(...)
»