Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Reklama

Polecane artykuły:

Zgodnie z kryterium(...)

Czy dane osobowe przetwarzane przez straż miejską, zawarte w dokumentach papierowych, takich jak notatniki służbowe, notatki urzędowe czy wypełnione blankiety mandatów karnych, stanowią odrębne od zarejestrowanych u GIODO zbiory danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych? To zależy od kryterium podziału, jaki przyjmie straż miejska, będąc administratorem danych. Jako administrator danych straż miejska ma bowiem obowiązek zarejestrować zbiory dan(...)
»

Rosnące zainteresowanie(...)

Z roku na rok obserwuje się rosnące zainteresowanie technologiami oraz usługami oferowanymi przez firmy działające w szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy o wiadomości dotyczące nowych technologii i sprzętu oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów, jest uczestnictwo w imprezach targowych. Obecnie w większości krajów europejskich organizowane są targi poświęcone problemom zagospodarowania odpadów, w tym ich recyklingowi, oczyszczaniu wód i ścieków, og(...)
»