Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane(...)

Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przyjęta 11 lipca 2014 r. transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych1, 2, zwana dyrektywą IED3, stanowi jeden z najistotniejszych aktów unijnego prawa ochrony środowisk(...)
»

Profilaktyka przeciwopowo(...)

Od redaktora Tegoroczne wydarzenia pokazały, że przysłowie "Polak mądry po szkodzie" straciło na aktualności. Nie potrafimy bowiem wyciągać poprawnych wniosków z dotykających nasz kraj nieszczęść. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że nadal w wielu miejscach, na terenach zalewowych nie ma spójnej polityki przestrzennej, która w konsekwencji pozwoliłaby ograniczyć skutki powodzi. Usprawiedliwieniem może być brak pieniędzy, ale rodzi się pytanie, czy przy permanentnym ich braku stać nas n(...)
»