Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Ocena wodnoprawna jako po(...)

Źródłem wprowadzenia oceny wodnoprawnej do przepisów w Polsce są regulacje unijne. Status tej decyzji administracyjnej jest jednak dość niejasny. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zasadnicza część przepisów nowej ustawy Prawo wodne (Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – DzU z 2017 r. poz. 1566, ze zm.; dalej jako P.w. 2017). Od początku roku wprowadzono wiele nowych rozwiązań, wśród nich nową konstrukcję prawną, nazwaną „zgodą wodnoprawną” (omówioną w poprzednim nu(...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Pierwszy stopień oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków składa się zazwyczaj z klasycznego osadnika gnilnego, a drugi stopień oczyszczania może być realizowany w różnych technologiach. Jednym z rozwiązań jest stosowanie złóż gruntowych porośniętych roślinnością. Ten typ oczyszczalni nazywa się oczyszczalniami hydrofitowymi. Przykładowy układ technologiczny małego systemu oczyszczania ścieków bytowych przedstawiono na rys. 1. Podział hydrofitowych (...)
»