Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Odzysk i unieszkodliwiani(...)

Minister właściwy ds. środowiska upoważniony jest do wydania rozporządzenia określającego rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, a także ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2, poza instalacjami i urządzeniami. Upoważnienie to zostało wprowadzone w ust. 2a art. 13 ustawy o odpadach ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441). (...)
»

Instytut Falandyzacji(...)

Coraz więcej twórczej inicjatywy przejawiają gminy, które wskutek braku chęci realizacji niezbędnych inwestycji (np. wod-kan czy drogowych) chcą budować (lub wybudowały) pomniki swej chwały w postaci instalacji przewymiarowanych – i to zarówno od strony wydatków (za drogie), jak i zdolności przerobowej (za duże). W przeciwieństwie do przedsiębiorców, którzy najpierw domykają portfel zamówień, a później budują, gminni urzędnicy najpierw realizują przedsięwzięcie, a później zastanawiają się,(...)
»