Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Reklama

Polecane artykuły:

Automatyczny system odbio(...)

Rozwiązania umożliwiające automatyzację gromadzenia, transportu lokalnego, magazynowania i odbioru odpadów mogą wytyczyć nowy kierunek rozwoju infrastruktury odpadowej. Jak pokazują europejskie doświadczenia, dają też szansę na wzrost poziomu czystości selektywnej zbiórki. Czy automatyczne systemy odbioru odpadów mogłyby funkcjonować w Polsce? Do pionierów, którzy zdecydowali się wypróbować automatyczny system odbioru odpadów, zaliczają się(...)
»

Straty wody - ostatnie st(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowe w naszym kraju przebyły ostatnio długą drogę. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych spowodowała wielki boom inwestycyjny, zmianę technologii i rozpoczęła okres intensywnej pracy związanej z pozyskaniem środków, budową i rozruchem różnorakich instalacji i  rozliczeniem zdobytych funduszy. W związku z tym jakość produkowanej wody i oczyszczanych ścieków zrosła czasami skokowo – możemy teraz powiedzieć, że jako(...)
»