Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Poznańskie doświadczenia (...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) poszerza kompetencje wielu różnorodnym podmiotów, oraz osobom fizycznym będących użytkownikami takich urządzeń. Przepisy te zobowiązały wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. do dołączenia informacji o jego masie, o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi oraz o zakazie umieszczania ich z innymi odpadami.(...)
»

Problemy komputerowego ws(...)

Właściwa informacja dotycząca produktu wycofywanego z użytkowania ma zasadnicze znaczenie dla dalszego z nim postępowania. Istnieje wiele możliwych czynności związanych z wycofywanym produktem, takich jak – naprawa, modernizacja, demontaż urządzenia i ponowne użycie podzespołów, wyekstrahowanie materiałów dla celów recyklingu itp. Wybór jednej z takich możliwości wymaga informacji o właściwościach produktu, w tym wiedzy o zastosowanych wartościowych podzespołach i materiałach. Cenna jes(...)
»