Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Recyklobbing(...)

Lobbing nie brzmi dumnie, a nazwanie kogoś lobbystą stało się wręcz obraźliwe. Tymczasem wszystkie izby, związki czy stowarzyszenia w swych statutach mają zapisane skuteczne reprezentowanie swoich członków. Aby istnieć, organizacje muszą czynnie zabiegać o tworzenie dogodnego dla swojej grupy prawa, czyli lobbować na jej rzecz. Jak jednak to robić i jak tę działalność określić w języku polskim, skoro angielskie słowo zostało zdeprecjonowane(...)
»

Początki bezpyłowego wywo(...)

Z powodu doniosłych odkryć XIX wiek określany jest powszechnie wiekiem pary i elektryczności. Okres ten, a szczególnie jego drugą połowę, można by też nazwać wiekiem odpadów. Upłynął on bowiem nad rozwiązywaniem bardziej przyziemnego, ale nie mniej ważnego problemu, jaki stanowiło gromadzenie, a następnie usuwanie śmieci z miast. Pierwsza część tego zagadnienia, czyli sposób gromadzenia odpadów w gospodarstwach domowych, rozwiązany został w 1884 r. Dokonał tego Euge(...)
»