Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Reklama

Polecane artykuły:

Ceny strachu(...)

Rynek wywozu odpadów komunalnych daleki jest od doskonałości. Mimo podejmowanych co pewien czas prób stanowienia przepisów cywilizujących zasady działalności gospodarczej w tej branży, wciąż nie brakuje firm, które nastawione są przede wszystkim na świadczenie usług jak najtaniej, z pominięciem współczesnych standardów gospodarki komunalnej, zwłaszcza inwestowania w unieszkodliwianie odpadów. Firmy te konkurują głównie ceną, kalkulowaną nierzadko poniżej rozsądnych kosztów usługi, osz(...)
»