Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Scalania i podziały nieru(...)

Zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zróżnicowanym zakresie może powodować pewne dylematy i wątpliwości. Niektóre z nich są trudne do jednoznacznego, niebudzącego wątpliwości rozwiązania. Dotyczy to między innymi kwestii związanej z ujęciem w planie scaleń i podziałów nieruchomości. Artykuł 15 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki s(...)
»

Możliwy odzysk energii(...)

Przyglądając się rynkowi energetycznemu w Polsce, można odnieść wrażenie, że nadszedł przełomowy moment i jesteśmy bliscy zrozumienia znaczenia energii odnawialnej dla polskiej energetyki. Mija właśnie pięć lat od publikacji w „Czystej Energii” (11/2008) artykułu, w którym autor przestrzegał przed negatywnymi skutkami współspalania wilgotnej biomasy z suchym węglem. W tekście tym skupiono się przede wszystkim na aspekcie technologicznym i praktycznym. Niestety, oka(...)
»