Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Działalność EkoFunduszu w(...)

Jeszcze 12 lat temu Polska należała (obok b. ZSRR i NRD) do krajów o największym zanieczyszczeniu atmosfery. Przyczyną tego była zarówno rabunkowa gospodarka, nie licząca się z zasadami ochrony środowiska, jak i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej niemal wyłącznie z węgla oraz bardzo niska cena tej energii, powodująca marnotrawstwo sięgające 30 - 40% energii wytworzonej. Nic więc dziwnego, że po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego odejście od monokultury węglowej (...)
»

Ruszyła „Wyprawa – popraw(...)

Pod takim hasłem, w Dniu Ziemi, wystartowała już 22. akcja „Sprzątanie świata – Polska”. Tym razem Fundacja Nasza Ziemia zwraca uwagę na rolę, jaką każdy może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Celem tegorocznej kampanii jest zbudowanie bliskiej relacji pomiędzy mieszkańcami a gminami w zakresie utrzymania czystości i porządku. O tym, że każdy Polak ma obowiązki wynikające z (...)
»