Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

In house a pomoc publiczn(...)

O ile w dyskusjach nad trybem in house na rynku gospodarki odpadami komunalnymi skupiano się nad zasadnością jego wprowadzenia, o tyle dziś należy już wskazać potencjalne skutki, jakie zniesienie obowiązku stosowania trybów konkurencyjnych, w tym przetargu, będzie miało dla realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami. Prace legislacyjne nad kształtem zamówień in house weszły w decydującą fazę. 9 czerwca 2016 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na p(...)
»

Odpady z poprawkami(...)

 Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Nysie 10 czerwca 2011 r. krytycznie ustosunkowano się do niektórych poprawek Senatu wprowadzonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1222). Słowa krytyki padły też pod adresem wersji roboczej tzw. prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i wojew&oacut(...)
»