Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Służebność przesyłu na ni(...)

Różnica ta ma swój normatywny wyraz pośrednio w art. 3051 Kodeksu cywilnego (k.c.). W przepisie tym wśród przesłanek, od których ustawodawca uzależnia ustanowienie służebności przesyłu, wymienia m.in. okoliczność, gdy przedsiębiorca przesyłowy jest właścicielem takich urządzeń, a także okoliczność istnienia zamiaru wybudowania takich urządzeń. Te dwie okoliczności umieszczone są w przepisach obok siebie i oddziela je jedynie spójnik „lub”. W tym przypadku musi być on jednak traktow(...)
»

Niezawodna energia ze źró(...)

Rosnące ceny paliw kopalnych, coraz większa niepewność dostaw paliwa, a także wysiłki podejmowane w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – to powody, dla których Unia Europejska zdecydowała się wspierać wzrost wykorzystania OZE w Europie. Korelacja schematu zapotrzebowania i produkcji Energie elektryczna możemy wykorzystywać w bardzo zróżnicowany sposób. Na przykład do sztuczneg(...)
»