Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Więcej prawa w prawie(...)

Ochrona środowiska należy obecnie do dziedzin charakteryzujących się największą dynamiką rozwoju. Powodem tego są m.in. nowe, coraz bardziej restrykcyjne i efektywniej egzekwowane regulacje prawne, a także wzrastająca świadomość proekologiczna społeczeństw.   Mnogość dokonujących się w ostatnim czasie zmian w prawie była przyczynkiem do zorganizowania przez warszawski oddział firmy SEKA konferencji na temat przepisów dotyczących ochrony środ(...)
»

Szansa dla samorządów(...)

Likwidacja Izb Urbanistów i zmiana progów w Prawie zamówień publicznych to wydarzenia, które mogą istotnie wpłynąć na rozwój polskich miast. Ich skutkiem jest zwiększenie bezpośredniej odpowiedzialności samorządów terytorialnych za działania regulowane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Izby Urbanistów, przynajmniej teoretycznie, dbały o jakość opracowań wynikających z powyższej ustawy poprzez certyfikowanie umiejętności osób wykonujących zawód ur(...)
»