Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dokąd po pieniądze na fin(...)

Nowy mechanizm EkoFunduszu Rada EkoFunduszu 28 maja 2004 r. zadecydowała o uruchomieniu nowego mechanizmu dofinansowania poprzez system dopłat dla projektów o charakterze powtarzalnym. W ten sposób wszyscy wnioskodawcy EkoFunduszu, składający wnioski dotyczące budowy instalacji kolektorów słonecznych, farm wiatrowych, instalacji do produkcji estrów z oleju rzepakowego lub zakładania plantacji roślin energetycznych, mają równe szanse otrzymania dotacji w ramach limitu przeznaczon(...)
»

O przyszłości sektora ene(...)

O przyszłości sektora energetyki Sektor energetyki jest jednym ze strategicznych obszarów działań. Nowe inwestycje będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. O nadziejach i planach związanych z nową perspektywą finansową rozmawiamy z Iloną Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Za nami już perspektywa unijna na lata 2007--2013. Co dzięki POIiŚ udało si(...)
»