Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kłopoty z „deszczówką”(...)

Pobieranie opłat za wody opadowe i roztopowe budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości i to zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród samych gmin wprowadzających te opłaty. Odbiorcom indywidualnym przedstawia się ją jako „podatek od deszczu”, co budzi oburzenie, a przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, posiadające akceptację władz gminnych do wprowadzenia takich opłat, borykają się co do ich zasadności na późniejszym etapie w sądach. Na(...)
»

Co sadzić na cmentarzach?(...)

Zasadniczą funkcją cmentarzy jest chowanie zmarłych. Dlatego przy wybieraniu roślin na nie należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków. Dawniej drzewa cmentarne były nietykalne, gdyż wierzono, że wcielała się w nie dusza zmarłego (w późniejszych czasach rolę drzewa nagrobnego przejął krzyż). Poszczególnym gatunkom drzew przypisywano różne symbole. Przykładowo dąb jest symbolem siły, męskości. Brzoza to symbol narzeczonej lub matki opłakującej stratę ukochanego, dlatego też drzewa(...)
»