Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Projekt dyrektywy Komisja Europejska opublikowała (2 lipca br.) projekt dyrektywy nowelizującej sześć dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami – Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy: 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i ak(...)
»

Od redakcji(...)

Wielu czytelników zna firmy braci Strach, zajmujące się w różnych miejscach kraju wywozem odpadów komunalnych. Prasa codzienna oraz branżowa wielokrotnie opisywała problemy, jakie one stwarzały zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim przedsiębiorcom, tocząc bój o rynek wywozowy. Sposoby walki o klienta oraz kształtowanie cen za usługi budziły co najmniej kontrowersje, a nie raz były powodem ostrych konfliktów, rozstrzyganych przez służby państwow(...)
»