Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Brak planów miejscowych –(...)

Problem zbyt małego stopnia pokrycia powierzchni gmin planami zagospodarowania przestrzennego nie jest nowy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 21 sierpnia 2006 r. do 2 stycznia 2007 r. kontrolę kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji. W ocenie NIK, gminy nie wykazywały zaangażowania w dążeniu do pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego możliwie dużych części swoich obszarów. W efekcie Izba negatywnie oc(...)
»

Uzdatnianie wody a koagul(...)

Koagulacja jest procesem zwiększającym tendencję małych cząstek zawieszonych i rozpuszczonych w wodzie do łączenia się w większe aglomeraty. W praktyce to złożony proces obejmujący wiele typów reakcji chemicznych i fizycznych. Układają się one w trzy zasadnicze, następujące po sobie etapy: hydrolizę koagulantu, destabilizację układu oraz wzajemne zderzenia cząstek prowadzące do ich aglomeracji. Dwa pierwsze zachodzą już w momencie dozowania koagulantu do wody i w trakc(...)
»