Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Recykling czy składowanie(...)

Obecnie po raz kolejny rozgorzała walka o odpady, ale nie tylko w jednym ministerstwie. Do walki zmobilizowano dodatkowo Ministerstwo Budownictwa – tak wynika z przedstawionego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ostatnia zmiana tej ustawy doprowadziła do paraliżu wydziałów ochrony środowiska w wielu urzędach gminnych. Powodem paraliżu było stworzenie, zgodnie z wymogami ustawy, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w wyznaczonym termi(...)
»

Ze świata(...)

  Offshore w Europie W pierwszych sześciu miesiącach 2012 r. w Europie zainstalowano i podłączono do sieci 123 turbiny offshore o łącznej mocy 523,2 MW. Na różnym etapie realizacji jest obecnie 13 projektów farm wiatrowych o łącznym potencjale 3,76 GW. 1503 turbiny wiatrowe z 56 farm wiatrowych z 10 krajów podłączone do sieci do 30 czerwca br. zyskały łączną moc 4336 MW. Pozostałych 160 turbin (647,4 MW) jest już zainstalowany(...)
»