Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Problem dokarmiania gołęb(...)

Gołąb miejski i jego rozpowszechnienie w Polsce Gołąb miejski Columba livia forma urbana to jedyny gatunek gołębia, z którym związane są wspomniane problemy. Pochodzi on od dzikiego gołębia skalnego Columba livia i jest uznawany za jego formę, o specyfi cznej ekologii i biologii, będącej wynikiem setek lat życia w miastach. Najbardziej widocznym dowodem tej odrębności, ale zarazem i związku z gołębiem skalnym, jest upierzenie. Cz(...)
»

Małe odpadowe vademecum p(...)

W trudnych warunkach kulejącej ostatnio w Polsce gospodarki rynkowej wielu przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami, a szczególnie finalnym przetwarzaniem odpadów (recyklingiem), upatrywało nadzieję na przetrwaniu swoich małych, rodzinnych firm działających na lokalnych rynkach w istniejących od kilku lat ulgach podatkowych. Bowiem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „zwalnia się od podatku (...) część dochodów uzyskanych(...)
»