Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Funkcjonalność zieleni au(...)

Niektóre projekty zieleni autostradowej bagatelizują ważny aspekt krajobrazotwórczy, polegający na integrowaniu systemu ciągów komunikacyjnych z istniejącym krajobrazem. A przecież chodzi o największe tereny zieleni do zagospodarowania w Polsce. Praktyka dowodzi, iż dobór gatunkowy drzew i krzewów dla terenów zieleni ciągów komunikacyjnych w naszym kraju stwarza pewne problemy. Zieleń drogową na masową skalę zakładamy zaledwie od kilku lat. Rozwój infrastruktury dr(...)
»

Innowacyjność niejedno ma(...)

  Ochrona własności intelektualnej nabiera coraz większego znaczenia. Przedsiębiorcy oraz twórcy indywidualni bardziej niż jeszcze kilka lat temu zainteresowani są ochroną swoich praw. Jednak by wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy znak towarowy podlegał ochronie, konieczna jest jego wcześniejsza rejestracja. Ochrona wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych jest regulowan(...)
»