Gdy gmina nie rozstrzygnie przetargu…

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-7
  DRUKUJ

Od 1 lipca br. powinien zacząć funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, będący efektem rozwiązań wynikających ze zmiany Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Niestety, w praktyce nie jest to takie oczywiste i – jak wynika z informacji medialnych – wiele samorządów nie wyłoniło w trybie przetargowym podmiotów mających świadczyć usługi w zakresie odbierania od mieszkańców odpadów komunalnych.

Te ostatnie muszą być jednak odbierane w celu wyeliminowania zagrożeń dla środowiska i społeczeństwa. W związku z tym należy się zastanowić, co zrobić w sytuacji, w której dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów przestaną obowiązywać, a nowe podmioty, świadczące usługi w tym zakresie, nie zostały jeszcze wyłonione.

Wysoki pozi [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus