Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Odpady w procesie rekulty(...)

Do redakcji wpłynął list z prośbą o interpretację przepisów dotyczących rekultywacji gruntów przy pomocy odpadów. Starosta gminy Kowalewo Pomorskie zobowiązał właściciela zdegradowanego gruntu do przygotowania projektu jego rekultywacji. Projekt ten zakłada wypełnienie wyrobiska o pojemności 340 tys. m3 popiołami, żużlami i odpadami inertnymi z Elektrociepłowni Żerań. Projekt nie uzyskał jednak zgody właściwego burmistrza, który uważa takie rozwiązanie za składowanie, a nie rekultywację(...)
»

Drzewa mniej znane(...)

Dąb burgundzki (Quercus cerris) jest wielkim drzewem, osiągającym wysokość do 30 m. Zachowuje przy tym wyraźny pień sięgający do wierzchołka korony. Pod tym względem jest podobny do rodzimego dębu bezszypułkowego (Q. petraea). Roślina pochodzi z południowej i południowo-wschodniej Europy m.in. występuje w Burgundii – regionie administracyjnym środkowo-wschodniej Francji, od którego pochodzi jej nazwa. U nas w parkach spotykana jest rzadko, ale w lasach zachodniej cz(...)
»