Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Niemieckie podejście do d(...)

Opracowane projekty prototypowe w wybranych miastach europejskich, dotyczące innowacyjnych systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków na terenach zurbanizowanych, pozwoliły na określenie ram stosowalności tych modernizacji w określonych warunkach występujących w danym miejscu. Jednak ich zakres nie odzwierciedla w pełni różnorodności wskaźników społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz klimatycznych występujących w regionie, w państwie lub na kontynencie, (...)
»

Powołać Izby Gospodarcze?(...)

Potrzeba organizowania się w grupy jest stara jak świat. Każda społeczność, nawet ta na najniższym stopniu rozwoju, w sposób naturalny widziała większą swoją siłę w byciu razem. Uczestnicząc we wspólnocie, zapewniamy sobie większe bezpieczeństwo, stabilność, a także możliwość rozwoju. Mając za plecami grupę, czujemy się pewniejsi i silniejsi. Wyrażając poglądy, czy wręcz żądania, nie boimy się ośmieszenia, bo występujemy nie tylko w interesie swoim, ale i zbiorowości, w skład której wchodzimy(...)
»