Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szczegółowe wyniki XV edy(...)

  kategoria: „Szklana Statuetka” – 38 zgłoszeń do 30 tys. mieszkańców lp. Jednostka zgłaszająca Masa zebranej stłuczki szklanej 2013 r. łącznie [Mg] Ilość zebranj stłuczki szklanej w przeliczeniu na 1 w mieszkańca (...)
»

Potrzeba dialogu(...)

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się debata poświęcona nowelizacjom dwóch aktów prawnych: ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach. W spotkaniu przedstawicieli obu branż, zorganizowanym 27 czerwca br. przez redakcję „Recyklingu” wspólnie z Komitetem Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), uczestniczyło 20 osób. O ZSEE O zasygnalizowanie najważniejszy(...)
»