Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gospodarka cyrkulacyjna –(...)

W gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce od kilku lat dokonuje się wiele zmian prawnych i organizacyjnych, mających na celu wprowadzenie efektywnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami, w tym zwiększania poziomów odzysku i recyklingu. Zmiany te obejmują zarówno aspekty ekonomiczne, jak i uwarunkowania środowiskowe oraz społeczne. W dokumentach strategicznych, dotyczących funduszy strukturalnych, wspiera się często rozwiązania przyczyniające się do wdrożenia(...)
»

Centralizacja rozliczeń V(...)

Trybunał Sprawiedliwości UE 29 września br. wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie statusu jednostek budżetowych na gruncie podatku od towarów i usług. Zapadłe rozstrzygnięcie wymusza na jednostkach samorządu dokonanie modyfikacji w sposobie rozliczania VAT-u i wprowadzenie zmian organizacyjnych. Wyrok jest skutkiem postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2013 r. (sprawa o sygn. akt I FSK 311/12). W ten sposób sąd(...)
»