Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłata „wodno-śmieciowa”(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana „rewolucją śmieciową”, stawia przed ekonomiką gospodarki odpadami komunalnymi ciekawe wyzwanie w postaci opracowania metody kalkulowania opłat za pozyskiwanie i przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Spośród trzech proponowanych w ustawie rozwiązań warto omówić kalkulację opłaty, opierającą się na tzw. kryterium wodnym, czyli na zużyciu wody w gospoda(...)
»

Od redaktora(...)

Na początku czerwca br. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, podpisała „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”. Miało to być wyjście awaryjne, umożliwiające korzystanie z funduszy unijnych do czasu uchwalenia nowej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Tymczasem godna uwagi jest informacja, że prace nad pro(...)
»