Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projektowany system plano(...)

Zgodnie z ustaleniami Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB), do lokalnych aktów planowania przestrzennego zaliczać się będą: studium rozwoju przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub miejscowe przepisy urbanistyczne. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji tzw. zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gmin. Zgoda in(...)
»

Apel o respektowanie praw(...)

Opublikowane przez Ministerstwo Środowiska dane dotyczące implementacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami, wprowadzonych Ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458) porażają wręcz biernością gmin w zakresie realizacji swych ustawowych obowiązków. Wynika z nich, że zaledwie 24% gmin uchwaliło regulaminy utrzymania czystości i porządku, a tylko 6% wdrożyło przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółow(...)
»