Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Referendum – czy ma(...)

W minionym dziesięcioleciu zorganizowano w Polsce od 6 do 15 referendów zakończonych pozytywnym wynikiem. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy przeprowadzenie referendum może faktycznie pozwolić na opanowanie problematyki odpadowej. Niżej przedstawiając skutki braku rozwiązań systemowych oraz zasady, według których przyszły system powinien funkcjonować, staramy się wskazać na dodatkowe efekty możliwe do uzyskania dzięki przeprowadzeniu referendum. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Mias(...)
»

Park, który uczy(...)

Każda rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych cieszy. Ta prowadzona w Owińskach powoduje podwójną radość, ponieważ posłuży do stworzenia pierwszego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej, gdzie osoby niewidome będą mogły lepiej poznać otaczający je świat. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach rezyduje w pocysterskim zespole klasztornym, do którego oprócz obiektów poklasztornyych należy ok. 3,5 ha otwa(...)
»