Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój OZE na obszarach N(...)

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych Polska jest zobowiązana do osiągnięcia w 2010 r. 7,5-procentowego udziału energii elektrycznej z OZE brutto w zużyciu energii. Aby zrealizować ten cel, niezbędne jest zainstalowanie w najbliższych latach 3000 MW nowych mocy wykorzystujących odnawialne źródła, szczególnie energię wiatru, biomasy i wody(...)
»

Kalendarium(...)

21-22.03.2013, Warszawa II Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Ochrony Środowiska SOSEXPO 2013 Organizator: Zarząd Targów Warszawskich Info: 22/849-60-06; pietrzyk@ztw.pl; www.sosexpo.ztw.p   10-11.04.2013, Warszawa Targi Nowych Rozwiązań w Branży Opakowań Packaging Innovations 2013 Organizator: easyFairs Poland, Kraków Info:(...)
»