Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywne sortownie odpad(...)

Efektywne sortownie odpadów Obecnie modernizowany jest system gospodarki odpadami w Polsce w celu dostosowania go do przepisów prawa i osiągnięcia obowiązujących poziomów recyklingu i odzysku odpadów, jak również ograniczenia ilości frakcji biodegradowalnej trafiającej na składowiska. Powstają nowe sortownie, a instalacje już funkcjonujące są często modernizowane. Niemożliwy jest recykling odpadów komunalnych i osiągnięcie obowiązkowych po(...)
»

Projekt Agendy Miejskiej (...)

Czy istnieją specyficzne dla miast problemy, wyzwania i rozwiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym? A jeżeli tak, to jakie, do kogo adresowane i jak szczegółowo powinny być zdefiniowane? Na te pytania próbuje odpowiedzieć stworzone przez unijne instytucje Partnerstwo Agendy Miejskiej. Powołane one zostało do życia na początku 2017 r., a obecnie przygotowuje pierwszą wersję dokumentu, stanowiącego podsumowanie prawie rocznych dyskusji1. (...)
»