Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Nowoczesne narzędzie prac(...)

Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe „Od projektowania do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Optymalizacja poprzez symulację i modelowanie”, które odbyło się 27 września w stolicy, to kolejny efekt współpracy krakowskiej firmy LEMTECH Konsulting z prof. Janem A. Oleszkiewiczem. W seminarium udział wzięło blisko 100 osób reprezentujących komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ście(...)
»

Ekohydrologia – systemowe(...)

    Z perspektywy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego w skali globalnej oddziaływanie człowieka na ekosystemy można podzielić na dwie główne formy. Pierwszą jest emisja substancji toksycznych jako wynik wzrastającego zużycia energii i materii oraz chemizacji, drugą zaś – degradacja ewolucyjnie ukształtowanych cykli krążenia wody i materii w ekosystemach.   Szczególnie druga forma antrop(...)
»