Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Dopuszczalne poziomy hała(...)

Jerzy Siepak Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU Nr 66, poz. 436) określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku i dostosowuje częściowo przepisy krajowe do ustawodawstwa państw Unii Europejskiej. Do najważniejszych zmian, z punktu wi(...)
»

Kredyty bankowe(...)

Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zainteresowania termomodernizacją, wspomaganą przez państwo. Inwestorzy realizujący takie przedsięwzięcia, współfinansujący je kredytami bankowymi, mogą liczyć na pomoc finansową w postaci premii termomodernizacyjnej. Kredyty bankowe są kosztownym źródłem finansowania. Jednak procedura przyznawania kredytu umożliwia dokładne sprawdzenie poprawności całego procesu inwestycyjnego(...)
»