Wskazanie instalacji w orzeczeniach KIO

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-6
  DRUKUJ

Przygotowania do wdrożenia tzw. rewolucji odpadowej trwają już od kilku miesięcy i nabierają tempa, aby system wszędzie wystartował od 1 lipca 2013 r. Zakończyła się także już część przetargów i na podstawie dotychczasowych rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) można mówić o kształtowaniu się linii orzeczniczej KIO w niezwykle istotnej kwestii możliwości wskazania przez gminę w dokumentacji przetargowej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-u), do której powinny one trafić.

Warto zatem przeprowadzić analizę wybranych orzeczeń KIO w tym zakresie i wskazać ich prawne skutki dla funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus