Przecieranie szlaków

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-6
  DRUKUJ

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) budzi wśród samorządów zarówno nadzieje na sfinansowanie wielu projektów, jak i strach, że podjęte w tym obszarze działania mogą zostać uznane za niegospodarne lub nawet nielegalne. Swoiste asekuranctwo oraz często niewiedza w tej mierze powodują, że wciąż nie ma chętnych na ponad 60% ofert wychodzących spod ręki urzędników. Nie dziwi więc fakt, że NIK postanowił przyjrzeć się realizacji przedsięwzięć w tej formule.

Kontrolą objęto 43 postępowania prowadzone w latach 2009-2012, w efekcie których miało dojść do wyłonienia prywatnego partnera. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie maj-październik 2012 r. Spośród zbadanych projektów największą grupę stanowiły inwestycje dotyczące parkingów i garaży (wraz z towarzyszącą im infrastrukturą handlową) – 21% (np. budowa park [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus