Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemikalia pod kontrolą(...)

Sejm 25 lutego br. uchwalił ustawę o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia kontroli chemikaliów. Ponadto spowodowała zmiany w wielu krajowych aktach prawnych, a m.in. w Prawie ochrony środowiska, Prawie farmaceutycznym czy też ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. W Polsce sprawy dotyczące chemikaliów zostały powierzone resortowi zdrowia, co jest rzadkim w Europie, ale spotykanym umiejsc(...)
»

Debata na temat efektywno(...)

  W Warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym 19 maja br. odbyła się ogólnopolska debata na temat problematycznych aspektów wdrożenia nowej ustawy dotyczącej efektywności energetycznej i białych certyfikatów. Spotkanie zorganizował Zespół Center for Business Education. Szerokie grono przedstawicieli branży energetycznej, gazowniczej, ciepłownictwa, a także administracji publicznej dyskutowało na temat nowych wyzwań i obowiązków przedsiębiorstw. D(...)
»