Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

  Powietrze-woda Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (woj. kujawsko-pomorskie) ogłosiło wyniki przetargu na dostarczenie i montaż urządzeń związanych z instalacją pompy ciepła powietrze-woda, będącej źródłem ciepła instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Biskupinie. Budynek ten został wybudowany w 2012 r. i spełnia wszystkie wymagania izolacji termicznej. Jego powierzchnia użytkowa wynosi(...)
»

Jak interpretować?(...)

PIGEO wystąpiło do ministra gospodarki z prośbą o interpretację zapisów art. 9e ustawy Prawo energetyczne, dotyczących trybu składania wniosków o przydzielenie świadectwa pochodzenia oraz ich rozpatrywania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Była to reakcja na odmowę wydania takiego świadectwa przez URE jednemu z członków Izby. URE twierdzi, że nie może rozpatrzyć wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za energię elektryczną, gdyż nie spełnia on wymogów art. 9e ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo(...)
»