Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Redystrybucja środków z o(...)

Jedną z funkcji danin publicznych, które mają służyć ochronie środowiska, jest ich redystrybucyjny wymiar. Oznacza to, iż środki pochodzące z wpływów z tych daniny powinny następnie być przekazane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Często są one gromadzone na rachunkach specjalnie powoływanych do teg(...)
»

Lokalne fora energetyczne(...)

 Samorządy lokalne odgrywają wiodącą rolę w osiąganiu celów unijnej i krajowej polityki klimatyczno-energetycznej. Wiele spośród nich, świadomych i dążących do zrównoważonego rozwoju swojego miasta czy gminy, podejmuje się opracowania i wdrożenia kompleksowych planów oraz strategii energetycznych. Powodzenie tych działań w ogromnym stopniu zależy od aktywnego zaangażowania w nie mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Jednym ze sposobów na zapewn(...)
»