Wszystkie artykuły w kategorii: "XLII Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Jak rozstrzygnąć spór kom(...)

W Parlamencie Europejskim jest 20 komisji stałych, do których kierowane są wnioski legislacyjne składane do PE przez Komisję Europejską. Przydział danego dokumentu do poszczególnych komisji wiąże się z zakresem ich kompetencji, najogólniej opisanych w ich nazwie, np. Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) czy Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Komisja wiodąca a opiniująca Czasem jednak zdarzają się sytuac(...)
»

Od pustoszejącego osiedla(...)

Ogrody na dachach nie są już dziś dla nikogo nowością. Zaskoczeniem może być natomiast założenie na nich ogrodu botanicznego. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Botanical Roof Gardens (BRG) w Augustenborgu – dzielnicy Malmö. Niegdyś było to bardzo popularne miejsce zamieszkania, które jednak od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia ulegało stopniowej degradacji przestrzennej i społecznej, a także zmagało się z poważnym problemem lokalnych podtopień. Ciekawe(...)
»