Wszystkie artykuły w kategorii: "XLII Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Ocena stanu ochrony ciepl(...)

Prawidłowa i zgodna ze stanem faktycznym ocena stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych istniejących budynków jest na ogół przedsięwzięciem dość skomplikowanym technicznie i rachunkowo. Z jednej strony nie zawsze wiadomo, czy analizowana przegroda wykonana została zgodnie z projektem budowlanym, z drugiej zaś zmiany właściwości przegród będących wynikiem przeprowadzonych modernizacji i remontów na ogół nie są odnotowywane w dokumentacji budynku. Ponadto termoizolacyjność prze(...)
»

Lokalne małe oczyszczalni(...)

Logiczną konsekwencją sanitacji niewielkich jednostek osadniczych jest perspektywa budowy oczyszczalni ścieków w wydzielonych osiedlach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 300-400 osób. Technologia oczyszczania ścieków w systemie BSK Hyperjet oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, realizowanej w sekwencyjnym reaktorze biologicznym SBR działającym w sposób ciągły z mechanicznym napowietrzaniem ścieków wielofunkcyjnym mieszadłem H(...)
»