Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Marnotrawstwo żywności we(...)

W związku z rosnącą skalą strat w ostatnich latach podejmuje się coraz więcej kroków mających na celu walkę z tym wielowymiarowym problemem ekologiczno-ekonomiczno-społecznym. Staje się on problemem globalnym ze względu na generowane szkody pozamaterialne i ponadregionalne, takie jak zużycie surowców i źródeł naturalnych, głównie wody, zwiększenie ilości produkcji gazów cieplarnianych, a także zużycie energii potrzebnej do produkcji, przetworzenia, transportu i przechowywania żywności. (...)
»

Bez ujęcia zadaniowego(...)

Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska spowodowała, że od 1 stycznia 2010 r. przestały istnieć gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (GFOŚiGW). Jednocześnie wydatkowanie środków na zadania z zakresu ochrony środowiska miało być od tej pory realizowane z wpływów pozyskanych przez gminy, na zasadach analogicznych do dotychczasowego działania zlikwidowanych funduszy. Czy tak się stało, postanowił zbadać NIK. Celem kontroli była ocena 15 gmin woj. m(...)
»