Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Zakopiański jubileusz(...)

100-lecie wodociągów zakopiańskich jest dobrą okazją, aby przybliżyć tę część zakopiańskiej historii, która dotyczy początków wodociągów, kanalizacji i oczyszczania ścieków. Do dziś kontynuowana jest misja, która rozpoczęła się 100 lat temu. Przełom XIX i XX wieku to dla Zakopanego okres bardzo intensywnego rozwoju. Z małej osady, której ludność zajmowała się głównie rolnictwem i pasterstwem, przekształca się ono w ośrodek przemysłowy, uzdrowiskowy i turystyczny. Coraz więcej lud(...)
»

Nowe źródło(...)

W październiku 2004 r. rząd polski podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych – obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Wsparcie zostanie udzielone w ramach dwóch odrębnych instrumentów finansowych, a mianowicie Norweskiego Mechanizmu Finansowego (277,83 mln euro) i Mechanizmu Finanso(...)
»