Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Czy przetargi są konieczn(...)

Czy nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przystają do obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych? Właściciele firm zajmujących się gospodarką odpadami twierdzą, że nie. Różnią ich jednak opinie co do konieczności ogłaszania przetargów na wywóz śmieci. Według informacji podanych pod koniec czerwca br. przez Ministerstwo Środowiska 17 gmin w całym kraju nie zorganizowało przetargów na wywóz śmieci od mieszkańców i od 1 lipca powierzy(...)
»

Szwedzi wzorem dla Polakó(...)

„Śmieci – problem stary jak świat”, z takim stwierdzeniem zgodzi się niemalże każdy mieszkaniec naszego kraju. Czy zatem kwestia odpadów będzie zawsze naszą społeczną przysłowiową „kulą u nogi”? Miejmy nadzieję, że najbliższe lata pozwolą nam obalić ten niepokojący pogląd i postrzegać odpady nie jako problem, a jako cenny surowiec! To zapewne zaskakujące, ale prawdziwe. Odpad to nie ciężki balast, o czym starają się nas przekonać nasi zamo(...)
»