Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Przygotowanie procesu Szy(...)

Przygotowanie procesu Szybkości Napraw (SN) w przedsiębiorstwie wodociągowym wymaga ze strony eksploatatora podjęcia odpowiednich czynności, a jego wdrożenie – oparcia się na informacjach zawartych w systemie GIS, odniesionych do map. Powinny one przedstawiać co najmniej: przebieg dróg z ich nazwami, obrysy budynków, sieć dystrybucji wody wraz z przyłączami (średnice, materiał, wiek), charakterystykę głównych odbiorców wody, wysokość geodezyjną terenu wraz z poziomicami, uj(...)
»

O bateriach i akumulatora(...)

Treść nowej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów uzgodniono po ponad dwóch latach od zakończenia etapu pierwszego czytania w kwietniu 2004 r. przez Parlament Europejski. Świadczy to o istotnych różnicach zdań w trakcie prac, a pośrednio wskazuje na możliwość wystąpienia różnych problemów w toku wdrażania jej postanowień. Nowa dyrektywa ma niewątpliwie charakter kompleksowy, albowiem zawiera zarówno przepisy odnoszące się do produktów &#8(...)
»