Informator

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-5
  DRUKUJ

Prognoza dla wszystkich

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej opracowuje codzienną prognozę zanieczyszczenia powietrza ozonem. Od 1 kwietnia br. zainteresowani mogą zapoznać się z prezentowanymi wskaźnikami, korzystając albo z map, albo z dostępnej na stronie internetowej animacji. Prognozy pokazują zanieczyszczenie ozonem dla obszaru zarówno całej Polski, jak i poszczególnych województw. Codziennie na portalu pojawiają się mapy dla okresu 24-, 48- i 72-godzinnego. Głównym celem realizacji tych prognoz jest zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alarmowych stężeń ozonu w powietrzu (240 µg/m3), bowiem może mieć to negatywny wpływ na całą populację. Wskaźniki będą dostępne w okresie od 1 kwietnia do 30 wrześ [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus