Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"


  1. Informator Czytaj

     Katarzyna Terek

     Agnieszka Piotrowska


Polecane artykuły:

Cele Zrównoważonego Rozwo(...)

Społeczność międzynarodowa w 2015 r. przyjęła rezolucję określającą Cele Zrównoważonego Rozwoju z agendą, która planuje ich osiągnięcie do roku 2030. W trosce o naszą planetę i jej mieszkańców Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła sobie 17 celów strategicznych z podziałem na 169 celów i 230 wskaźników, które mają informować o postępie prac krajów sygnatariuszy. Zgodnie z rezolucją każdy człowiek może i powinien podjąć działania w kierunku osiągnięcia CZR, a „(...)
»

Wycinka drzew przydrożnyc(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła działania kontrolne dotyczące funkcjonowania organów zarządzających drogami w zakresie ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego1i przedstawiła m.in. dane na temat zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku niewłaściwie usytuowanej lub nie pielęgnowanej zieleni przydrożnej. Kontrola, chociaż wskazała na występowanie wielu nieprawidłowości, ta(...)
»