Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejska infiltracja(...)

Zalane ulice, miejscowe podtopienia, a nawet miejskie powodzie – to trudności, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć mieszkańcy polskich miast. W dobie dominacji w przestrzeni miejskiej powierzchni nieprzepuszczalnych – betonowych i asfaltowych – tradycyjne sposoby odprowadzania wód opadowych stają się po prostu niewystarczające. Postępujące „zabetonowanie” miast, a w konsekwencji zmniejszanie powierzchni chłonnej, prowadzi do zaburzenia naturalnego procesu ob(...)
»

Wszystko jest możliwe(...)

Antoni Niedziałkowski Za namową części czytelników "Przeglądu Komunalnego" postanowiłem pisać również pozytywnie o rozwiązaniach i technologiach stosowanych w gospodarce odpadami. Będzie to, podobno, bardziej strawne niż wieczne utyskiwanie na błędy popełnione w tej dziedzinie. Przyjmuję ten argument. Moje dotychczasowe krytykanctwo wynika z poglądu, że w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami ilość odpadów unieszkodliwianych na składowiskach winna radykalnie (...)
»