Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

  Promocja recyklingu na Tajwanie Na Tajwanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca produkuje się najwięcej na świecie sprzętu elektronicznego. Siedzibę mają tu największe firmy wytwarzające sprzęt komputerowy i telefony komórkowe, np. Asus, Acer, VIA oraz HTC. Ludzie uwielbiają gadżety i regularnie je zmieniają. To wszystko wpływa na powstawanie ogromnych ilości e-odpadów, które mu(...)
»

Dynamiczny rozwój kanaliz(...)

Bazując na danych przedstawionych w informacji o „Infrastrukturze komunalnej”, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny, można zaobserwować wyraźny wzrost budowy sieci kanalizacyjnej. O ile sieć wodociągowa jest już bardzo rozpowszechniona i stanowi standard, to zdecydowanie gorzej przedstawiała się sytuacja w zakresie systemów kanalizacji obszaru Polski. Przyspieszenie rozwoju budowy systemów zbiorowego odprowadzania ścieków nastąpiło wraz z dostosowywaniem Polski do przepisów unijnych. (...)
»