Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenie wodnoprawne a (...)

Artykuł dotyczy obowiązku uzyskania zgody na szczególne korzystanie z wód. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 767/121. Orzeczenie Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie nie ma obowiązku legitymowania się tytułem do tej nieruchomości (lub urządzenia wodnego). Komentarz (...)
»

Skrzynki lęgowe dla ptakó(...)

Rozwieszanie skrzynek lęgowych jest prostą i skuteczną metodą zwiększenia liczby ptaków w miastach. Do wiosny jest jeszcze czas na wzbogacenie zieleni miejskiej w odpowiednie skrzynki, jednak muszą być one właściwie wykonane i rozwieszone, a potem regularnie czyszczone. Źle wykonane lub rozwieszone ułatwiają niszczenie lęgów przez drapieżniki i ludzi, stając się śmiertelną pułapką dla ptaków. Złych skrzynek lepiej w ogóle nie zawieszać. (...)
»