Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O nas bez nas?(...)

Nie ulegajmy złudzeniom – Unia Europejska nie jest projektem kwakierskim. Każde z państw członkowskich oraz silnych grup interesów chce na tym projekcie „ugrać” coś dla siebie kosztem innych. Oczywiście, nie całe pole gry oznacza boje zerojedynkowe, są interesy wspólne, związane z synergią np. wspólnego rynku, tj. swobodnego przepływu towarów i osób. W tej perspektywie pomoc finansowa (Fundusz Spójności itp.) jest dla Polski wielką szansą przyspieszenia cywiliza(...)
»

Wymagalność kar pieniężny(...)

Z powodu nielegalnego przemieszczania odpadów na jedną z firm została nałożona kara pieniężna w wysokości 50 000 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na kanwie postanowienia WSA zostanie poruszona problematyka wymagalności kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów2.(...)
»