Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy należycie dbamy o wod(...)

Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie, a także: Wody powierzchniowe i wody podziemne są w zasadzie odnawialnymi zasobami naturalnymi (preambuła Ramowej Dyrektywy Wodnej). Z jednej strony takie traktowanie wody może sprzyjać promowaniu idei „wody za darmo dla wszystkich”, a z drugiej podkreśla wyjątkowość wody jako takiej. W rados(...)
»

Społeczna odpowiedzialnoś(...)

Wieloletnie badania rynku, realizowane przez rozmaite podmioty,jednoznacznie wskazują, że wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej CSR, stanowi szansę na rozwój i budowę pozytywnego wizerunku określonej organizacji. Niestety, zasady CSR wciąż są bardzo słabo znane w sektorze komunalnym w Polsce. Społeczna odpowiedzialność biznesu(ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwo na etapie budowania i realiz(...)
»