Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bakterie luminescencyjne (...)

Badania w celu ochrony wód powierzchniowych to niezwykle istotny problem obecnego świata. Jest on ważny ze względu na zmniejszające się zasoby słodkiej wody, ale również na jej jakość. Pogorszyła się ona do tego stopnia, że procesy samooczyszczania są niewystarczające. Zanieczyszczenia wód to ogół szkodliwych zmian ich cech fizyczno-chemicznych i biologicznych, spowodowany zrzutem nadmiernych ilości ścieków lub ciepła. Uniemożliwiają one wykorzystanie wód do pi(...)
»

(...)

Gdy w 2016 r., kiedy członkowie Stowarzyszenia „Polski Recykling” na walnym zgromadzeniu zdecydowali o konieczności przygotowania raportu dotyczącego sytuacji na rynku odpadów, byliśmy świadomi, że potrzebne jest wykonanie szczegółowej analizy, aby ustrzec się bardzo poważnych błędów mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i jednocześnie zagrażających branży recyklingu. Już wtedy mieliśmy do czynienia ze zdarzeniami, które świadczyły o kryzysie na rynku. Było to np. porzucanie odpadó(...)
»