Rola Państwowej Rady Ochrony Przyrody

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-4
  DRUKUJ

Z braków polegających na niedostatecznym uwzględnieniu ochrony krajobrazu w ustawie o ochronie przyrody z 1949 r. wyraźnie zdano sobie sprawę w połowie lat 60. XX w., kiedy w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) zrodziła się koncepcja tworzenia parków krajobrazowych i wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu. Jednym z głównych jej celów było odciążenie parków narodowych i rezerwatów przyrody od masowego ruchu turystycznego, w szczególności od turystyki pobytowej.

W pierwotnej wersji twórcy tej koncepcji1 mieli na uwadze przede wszystkim interesy turystyki i rekreacji, dopiero znacznie później doszły motywy stricte przyrodnicze w parkach krajobrazowych. Wtedy wszakże akcentowano, że nie powinny być one traktowane jako tereny służące głównie celom turystycznym. Tymczasem poza parkami naro [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus