Problemy z zagospodarowaniem mas ziemnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-4
  DRUKUJ

Naturalne ukształtowanie terenu Lublina – tak jak całej Lubelszczyzny – charakteryzuje występowanie suchych dolin, wąwozów lessowych, niewielkich wzniesień i obniżeń terenu. Te różnice w poziomach i wysokościach oraz stałe i okresowe cieki wodne tworzą piękny i zróżnicowany krajobraz, który często określany jest jako „warty zachowania” i „cenny”. Jednak gdy na te obszary wchodzi zabudowa, pojawia się problem kształtowania tego krajobrazu na potrzeby budowy. Dochodzi wtedy do wyrównywania terenu, zasypywania zagłębień i podnoszenia poziomu działek.

Problem ten występuje też w wielu innych regionach kraju i szczególnie silnie związany jest z budową dróg, czasem również z innymi dużymi inwestycjami. Projektanci potrafią zaprojektować budowlę i policzyć koszty takiej inwestycji, ale bardzo często nie uwzględniają [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus