Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Trudna inwestycja –(...)

Budowa oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych czy spalarni z reguły wywołuje opór społeczności lokalnej. Dlatego samorząd, przystępując np. do kompleksowego uporządkowania gospodarki odpadami w gminie, staje przed problemem zorganizowania konsultacji społecznych, przygotowujących mieszkańców do pozytywnego odbioru planowanych inwestycji. Pozyskanie przyzwolenia mieszkańców dla tego typu inwestycji wymaga, zarówno w sensie formalnym, jak i praktycznym, uruchomienia (...)
»

Energetyczne przetargi(...)

Biogazownia Drzonowo AgroElektroGaz z Warszawy ogłosił przetarg na „Budowę pod klucz elektrowni biogazowej w miejscowości Drzonowo w województwie zachodniopomorskim o mocy 1 MW”. Zwycięzca przetargu wykona roboty budowlane oraz dostarczy, zamontuje i uruchomi maszyny oraz urządzenia – m.in. układ sterowniczy, system sterowania instalacją, stację dozowania substratów z podajnikiem substancji stałych, analizator gazu, transformator ok. 1 600 (...)
»