Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Reklama

Polecane artykuły:

Burmistrzowie dla klimatu(...)

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”(PNEC) jako pierwsza w Polsce Struktura Wspierająca Porozumienie Burmistrzów promuje ideę przystąpienia do tej ambitnej inicjatywy. Porozumienie zainicjowane przez Komisję Europejską (KE) angażuje władze lokalne w działania na rzecz ochrony klimatuMa pomóc władzom lokalnym w walce ze zmianami klimatycznymi, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia nowych miejsc p(...)
»

Dopłaty na tle wątpliwośc(...)

Spośród aktów prawnych regulujących gospodarkę samochodami wycofanymi z eksploatacji (SWE) w Polsce należy wyróżnić przede wszystkim Ustawę z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podkreślić trzeba, iż ustawodawca za pośrednictwem przepisów regulujących gospodarkę odpadami starał się uporządkować rynek SWE. Miało to miejsce zarówno poprzez wdrożenie do polskiego prawodawstwa postanowień Dyrektywy Parlame(...)
»