Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Reklama

Polecane artykuły:

Zielone oczyszczalnie prz(...)

Zielone oczyszczalnie umożliwiają powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków z jednoczesnym niskim zapotrzebowaniem energetycznym. Wdrażane technologie, rozwiązujące problemy gospodarki ściekowej, oparte są na gospodarce niskoemisyjnej i gospodarce o obiegu zamkniętym. Gospodarka ściekowa obszarów wiejskich naszego kraju podlega w ostatnich latach znacznym przemianom, w dużej mierze dzięki dotacjom UE na jej porządkowanie. Jednakże aktualny stan, jak pokaz(...)
»

Systemy wsparcia wytwarza(...)

Zmiana modelu funkcjonowania sektora energetycznego, związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), zachęca do poszukiwania niekonwencjonalnych paliw. Innowacje umożliwiające stosowanie odnawialnych zasobów przyrody do produkcji energii stały się też przedmiotem szczegółowych regulacji kształtujących zasady prowadzenia tej działalności. W polskim systemie prawnym podstawowym aktem normatywnym określającym mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE jest Ustawa(...)
»