Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Reklama

Polecane artykuły:

Porozumienia w ustawie „o(...)

Jednym z nowych instrumentów przewidzianych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi są dobrowolne porozumienia. Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1 obowiązuje od 1 stycznia br. Genezą porozumień w niej ujętych są zapisy Dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych2, która dopuszcza taki sposób transpozycji a(...)
»