Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Reklama

Polecane artykuły:

Kanalizacyjne studzienki (...)

Kanalizacyjna studzienka rewizyjna towarzyszy kanalizacji od jej powstania, pozwalając realizować podstawowe prace eksploatacyjne. Zmieniały się warunki techniczne, w tym technologie wykonawstwa oraz materiały, jednak właściwie zaprojektowana i wykonana studzienka nadal rozstrzyga o warunkach eksploatacji kanalizacji. Ostatecznie konieczne jest dostosowanie przyjmowanych rozwiązań do rzeczywistych, zmieniających się w czasie warunków eksploatacyjnych. Początkowy okres (...)
»

Wspieramy rozwój regional(...)

Bioenergia z pewnością odegra znaczącą rolę w realizacji pakietu 3x20 we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego, jednak strategie i wykorzystywane technologie będą się od siebie różnić. Wynika to z faktu, iż stopień rozwoju rynku i zaawansowania technologii są rozmaite w poszczególnych regionach. Biogazownie – licznie funkcjonujące w Niemczech, Danii czy Szwecji, dopiero zaczynają powstawać na Litwie i Łotwie, a na Białorusi są na razie nieznane. Pos(...)
»