Inwestować bez lęku

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-4
  DRUKUJ

Znowelizowana Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391) zacznie obowiązywać w pełnym zakresie już 1 lipca br. W związku z tym samorządy rozpoczęły prace nad procedurami przetargowymi, dotyczącymi organizacji nowego, „rewolucyjnego” systemu.

Możliwości, co do zasady, są dwie – gmina może zdecydować się na ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych lub na wersję bardziej rozbudowaną, czyli przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W pierwszym przypadku samorząd pozostawia sobie prawo wyboru regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), do której będą trafiać zebrane odpady. Drugie rozwiązanie oznacza odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem, bez wskazywania docelowej [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus