Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Unijna pomoc(...)

Dąbrowa Górnicza od czterech lat prężnie realizuje unijne zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dąbrowa Górnicza” – etap I. Środki na budowę 120 km sieci kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej oraz wymianę/budowę 62 km instalacji wodociągowej gmina pozyskała z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 507 mln zł, natomiast kwota d(...)
»

Stacje demontażu w oblicz(...)

Spadek cen złomu miał ogromny wpływ na branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pierwsze półrocze było szczególnie trudne, ponieważ doszło do skumulowania się kilku czynników negatywnie wpływających na rynek. Spadek cen złomu można uznać za jedną z najważniejszych przyczyn osłabienia rentowności stacji demontażu pojazdów, a także całej tzw. branży złomowej. Załamanie cen na początku roku było bardzo dotkliwe ze względu na dynamikę spadku cen oraz ich p(...)
»