Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe stawki zabójcze dla (...)

Zmiany stawek wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Największe podwyżki dotyczą pozostałości z tlenowego rozkładu odpadów stałych – kompostowania (kod 19 05). Opłata środowiskowa (tzw. marszałkowska), zgodnie z założeniami rozporządzenia, spowoduje drastyczny wzrost stawek – z 24,15 zł obecnie do 140 zł w 2018 r., w kolejnym roku do 170 zł, a w 2020 r. aż do 270 zł. Zniechę(...)
»

Zieleń miejska w Gdyni a (...)

Tereny zieleni miejskiej to przestrzenie o świadomie ukształtowanej szacie roślinnej i programie funkcjonalnym dostosowanym do potrzeb ich użytkowników. W mieście spełniają wiele funkcji (m.in. reprezentacyjną, zdrowotną, wychowawczą), jednak przede wszystkim służą do wypoczynku. W Gdyni organem odpowiadającym za kształtowanie terenów zieleni miejskiej jest Biuro Ogrodnika Miasta w Urzędzie Miasta Gdyni. Do jego zadań należy opracowywanie koncepcji urządzenia ziele(...)
»